Advokatas Gintautas Daugėla

28 metų advokato praktika
34 metų teisinio darbo praktika

PRAKTIKOS SRITYS

CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

Statybų, statinių naudojimo, žemės, žemės ūkio, gamtos apsaugos, medžioklės teisiniai klausimai.
Nekilnojamojo turto teisiniai klausimai.
Piniginių prievolių (skolų), žalos atlyginimo ir kt. sričių teisiniai klausimai.

ŠEIMOS TEISĖ

Šeimos, santuokos nutraukimo, išlaikymo teisiniai klausimai.
DARBO GINČAI

Darbo teisės ginčų klausimai.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ IR PROCESAS

Nusikalstamos veikos, susijusios su ūkine veikla, finansais, valstybės tarnyba.
Kelių eismo taisyklių pažeidimai, autoavarijos, kiti nelaimingi atsitikimai.

ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI

Teisinė pagalba teismuose, kitose institucijose dėl administracinių nusižengimų ir administracinės atsakomybės.

KONSULTACIJOS

Žodžiu ir raštu, lietuvių ir rusų kalbomis.
ATSTOVAVIMAS/GYNYBA

Įmonėse, įstaigose, kitose organizacijose, policijoje, prokuratūroje, teismuose, kitose institucijose.


KOMANDA

Su advokatu dirba teisės ir finansų-buhalterinės apskaitos padėjėjai.Jei gali ką pakeisti - pakeisk. Jei pakeisti įvykusio negali - priimk sprendimus ir eik į priekį. Problemas reikia spręsti, bet negyventi su jomis. Nebijok klaidų, nes jas daro visi, bijok tų, kurie jų nepripažįsta. Pagarba ir sąžiningumas, kvalifikacija bei orumas - advokato sėkmės pamatai.

- Gintautas Daugėla